Verlaging waterpeil Vriesekoopschepolder (Leimuiden)

Beschoeiing wordt geplaatst

Beschoeiing wordt geplaatst

In 2012 is het peilbesluit vastgesteld van de Vriesekoopschepolder in Leimuiden. De uitvoering hiervan is gestart. Het gemaal is gereed en de aanvoertocht is verbreed. Aankomende week (week 42) brengt Rijnland het peil in een deel van de polder naar het vastgestelde nieuwe peil.

Door het peil te verlagen kan de waterkant worden afgewerkt en de beschoeiing (2km) worden geplaatst. Het realiseren van de rest van de polder volgt nadat de gesprekken met belanghebbenden zijn afgerond. Dan wordt ook hier het peil verlaagd tot het peilbesluitpeil. In deze tussensituatie verslechtert de afvoer van water niet. Bekijk de kaart (pdf 165 kb) van het gebied.