Watermodel binnenstad Gouda maakt waterdreiging inzichtelijk

Rapport van Gouds Watergilde

Rapport van Gouds Watergilde

Op woensdag 7 december nam hoogheemraad Marco Kastelein van het hoogheemraadschap van Rijnland en wethouder Hilde Niezen van gemeente Gouda het rapport Watermodel binnenstad Gouda van het Gouds Watergilde in ontvangst. Het rapport toont aan dat het risico op wateroverlast in de Goudse binnenstad niet alleen veroorzaakt wordt door de zakkende bodem. Het is de combinatie met overvloedige regenval binnen korte tijd als gevolg van klimaatverandering.

Hans Suijs, voorzitter van de werkgroep Gouds Watergilde lichtte het rapport tijdens de overhandiging toe. ‘Het Watergilde wil hiermee het waterprobleem van Gouda inzichtelijk maken en heeft hiervoor een computermodel gemaakt. Dit is toegepast bij verschillende soorten regenbuien. Een belangrijk verschil met gangbare modellen is dat niet (meer) wordt uitgegaan van een gemiddelde 24-uursbelasting qua regenval, maar van uurpieken in verband met clusterbuien. De simulaties concluderen dat op redelijk korte termijn wateroverlast dreigt.’ Suijs uitte zijn waardering voor de goede samenwerking tijdens het onderzoek met zowel de gemeente als met het hoogheemraadschap, niet alleen over het model, maar ook over de metingen en over de uitkomsten. 

Het geringe niveau tussen het waterniveau en de straat, de verdergaande bodemdaling en de geringe hoeveelheid oppervlaktewater maken het waterprobleem in de binnenstad van Gouda tot een complex probleem. Oplossingen heeft het Watergilde ook: graaf de gedempte grachten weer open en zorg dat er weer net zo veel water is als vroeger. Ook het vergroten van de pompcapaciteit en zorgen dat bewoners het regenwater zelf opvangen in hun tuin werd als oplossing genoemd. 

Hoogheemraad Kastelein en wethouder Niezen spraken hun waardering uit voor het rapport. Kastelein benadrukte dat ook het hoogheemraadschap niet alle kennis in handen heeft. ‘Een kritische vereniging die meedenkt helpt dan enorm. Maar we zijn er nog niet. Niet voor niets is het waterschap samen met gemeente en burgers rondom de Turfmarkt bezig met een zogeheten Living Lab, waar we al zoekende kijken naar de beste oplossing. Dit zal waarschijnlijk niet een van de aangedragen oplossingen worden, maar vooral een combinatie van maatregelen.’ Dat er dan een integraal plan moet komen werd door het hoogheemraadschap en gemeente vooral onderschreven.