Werkzaamheden aan de brug over de Grote Sluis Spaarndam

Werkzaamheden aan de brug over de Grote Sluis

Werkzaamheden aan de brug over de Grote Sluis

Rijnland gaat werkzaamheden uitvoeren aan de brug over de Grote Sluis. Het brugdek moet worden voorzien van een nieuwe slijtlaag en de planken van het brugdek worden vastgezet. Deze werkzaamheden vinden aansluitend aan de werkzaamheden van Heijmans aan de Spaarndammerdijk plaats.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland van woensdag 16 tot en met zaterdag 20 maart a.s. Van 16 tot en met 18 maart is er één weghelft op de brug beschikbaar voor het verkeer. Op zaterdag (vanaf 16.30uur) en zondag is de brug volledig afgesloten en kan er geen verkeer over de brug. De brug is op maandag ochtend vanaf 6.30 uur weer open voor alle verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke voorziening gemaakt om de sluis te kunnen passeren. Voor het gemotoriseerde verkeer gelden dezelfde omleidingen als voor de werkzaamheden van Heijmans. Het scheepvaartverkeer kan op woensdag tot en met vrijdag en zaterdag tot 16.30 uur beperkt gebruik maken van de sluis. Vanaf zaterdag 16.30 uur tot maandag 6.30 uur is het scheepvaartverkeer door de Grote Sluis geheel gestremd. Nadere informatie hierover vindt u op de gebruikelijke sites voor de scheepvaart. De recreatievaart kan in die periode gebruik maken van de Kolksluis.

Inloopavond

Op donderdagavond 25 februari is er tussen 19.00 uur en 21.00 uur een inlooploopavond waar de firma Griekspoor en Rijnland nadere uitleg geven over werkzaamheden. De inloopavond wordt gehouden in het Dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contactteam van Rijnland via tel. 071 – 3063535.