Aankondiging inloopbijeenkomst Rooversbroekpolder

Het hoogheemraadschap van Rijnland is gestart met het herzien van het huidige peilbesluit voor de Rooversbroekpolder. Bij het herzien van het peilbesluit wordt, met de toenemende invloed van de klimaatverandering, het waterpeil, waterberging, wateraan- en afvoer en waterkwaliteit integraal bekeken. Op 20 februari 2017 organiseert Rijnland hierover een inloopbijeenkomst.

Doel van de inloopbijeenkomst

Als voorbereiding op het nieuwe peilbesluit wil Rijnland graag eerst een goed beeld vormen van de lokale omstandigheden, ontwikkelingen, functies en belangen in het gebied. Informatie van de bewoner, eigenaar, landgebruiker of anderszins belanghebbende is ons essentieel om een goed beeld van de huidige situatie te kunnen krijgen.

De inloopavond waar de waterhuishouding van de Rooversbroekpolder centraal staat vindt plaats op:

Wanneer:  maandag 20 februari 2017

Hoe laat: tussen 19.30 en 21.00 uur

Waar: De Engel, Deverzaal, Heereweg 386 in Lisse