Belastingaanslagen lokale heffingen aankomend weekend in de brievenbus

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude krijgen aanstaande zaterdag, 25 februari, de gecombineerde aanslagen gemeentelijke- en waterschapsbelasting in hun (digitale) brievenbus.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt namens genoemde gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland het heffen en invorderen van de belastingen.

Sommige aanslagen later

Een klein aantal inwoners krijgt de aanslag later. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het nog niet bekend zijn van de WOZ-waarde. 

Digitaal of papier?

Nieuw is dat de BSGR met ingang van 2017 de belastingaanslagen en andere post digitaal aanbiedt in de Berichtenbox van MijnOverheid. Op papier per post kan ook nog steeds. Meer informatie hierover, evenals over de betalingsmogelijkheden en het maken van een afspraak, is te lezen op www.bsgr.nl.

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee soorten: zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Met de opbrengst uit de zuiveringsheffing zuivert Rijnland het afvalwater - dit is het water dat door toilet, gootsteen en douche spoelt - van ruim 1,3 miljoen inwoners, bedrijven en industrieën. Met de opbrengst van de watersysteemheffing financiert Rijnland het onderhoud aan duinen, dijken en kades, zodat ons gebied goed beschermd is tegen te hoog water. Bovendien zorgen de gemalen ervoor dat er precies de juiste hoeveelheid water in het gebied is: huizen en kelders komen ook bij veel regenval niet onder water te staan en als het juist weinig regent, zorgen ze ervoor dat de bodem niet verdroogt. Ook wordt de waterkwaliteit op orde gehouden.

Voor meer informatie: