50.000 Aanslagen waterschapsbelasting dit weekend op de mat

23 maart 2017 - Zaterdag 25 maart vallen bij ruim 50.000 woningeigenaren en bedrijven aanslagen waterschapsbelasting op de mat. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt deze aanslagen namens het hoogheemraadschap van Rijnland. Mensen die zijn aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangen hun aanslag digitaal.

Veel aanslagen een maand later

Alleen woningeigenaren en bedrijven van Krimpenerwaard, Leiderdorp, Nieuwkoop en Zoetermeer ontvangen hun aanslag waterschapsbelasting dit weekend. Woningeigenaren van de overige gemeenten pas eind april. Dit heeft te maken met een verandering in het aanleveren van de WOZ-gegevens. Zie ook het bericht Waterschapsaanslagen een maand later

Meer informatie over de belastingaanslagen

Wilt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Ontvangt u de aanslag digitaal of liever per post? Meer weten over de betalingsmogelijkheden en het maken van een afspraak? Op www.bsgr.nl vindt u meer informatie.

Waterschapsbelasting voor droge voeten en schoon water

Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. De waterschapsbelasting die opgelegd wordt, is opgedeeld in twee soorten: zuiveringsheffing en watersysteemheffing. Met de opbrengst uit de zuiveringsheffing zuivert Rijnland het afvalwater - dit is het water dat door toilet, gootsteen en douche spoelt - van ruim 1,3 miljoen inwoners, bedrijven en industrieën.

Met de opbrengst van de watersysteemheffing financiert Rijnland het onderhoud aan duinen, dijken en kades, zodat ons gebied goed beschermd is tegen te hoog water. Bovendien zorgen de gemalen ervoor dat er precies de juiste hoeveelheid water in het gebied is: huizen en kelders komen ook bij veel regenval niet onder water te staan en als het juist weinig regent, zorgen ze ervoor dat de bodem niet verdroogt. Ook wordt de waterkwaliteit op orde gehouden.

Voor meer informatie zie: