Dijkverbetering Gelderswoudseweg afgerond

Op woensdag 10 mei is samen met betrokkenen kort stilgestaan bij de afronding van dijkverbetering Gelderswoudseweg in de gemeente Zoeterwoude. De kade langs deze weg was afgekeurd op hoogte en stabiliteit, en moest worden verbeterd. In het najaar van 2016 is, in nauw overleg met de bewoners, gestart met de werkzaamheden.

Het werk was complex; de werkzaamheden vonden namelijk veelal in de voortuinen van de bewoners plaats en de te verbeteren locaties waren niet altijd makkelijk te bereiken. Inmiddels is de kruin van de kade opgehoogd, er zijn natuurvriendelijke oevers en plasbermen aangelegd (natte oeverstrook), er is riet aangeplant en op diverse plaatsen is, in overleg met de bewoners, nieuwe beschoeiing geplaatst.

Creatieve oplossing

Sommige locaties waren door de slechte bereikbaarheid niet met groot transport te bereiken, waardoor de aannemer een creatieve oplossing bedacht: via een ponton in het water werd met een transportband de klei op de kade aangebracht. Kleiner materieel zorgde ervoor dat de klei op de juiste plek terecht kwam. De kade ligt er nu weer veilig én mooi bij. 

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.