Dijkverbetering Zuid-Hoflandsche polder in Voorschoten afgerond

21 april 2017 - Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan dijkverbeteringsproject Zuid-Hoflandsche polder in de gemeente Voorschoten. Inmiddels voldoet de dijk weer aan de vereiste hoogte- en stabiliteitseis. Op dinsdag 19 mei vond de opname van het werk plaats met de aannemer, gemeente Voorschoten en Rijnland. Daarmee is dit project afgerond.

Voor de stabiliteit van de dijk is er een houten palenrij onderaan de dijk geplaatst. Ook is er een nieuwe kleilaag aangebracht om de dijk te verhogen en te verstevigen. Het groen op en aan de dijk is zoveel mogelijk duurzaam behouden; de Zuid-Hoflandsche polder betreft namelijk een belangrijk ecologisch en esthetisch gebied. Na afronding is de dijk ingezaaid met bloemrijk graszaad. Het bestaande hakhout is teruggezet en de wilgen zijn geknot op 1 meter. Bomen hebben we zoveel mogelijk behouden, alleen de bomen die in de kruin (het hoogste gedeelte) van de dijk staan en de ophoging niet kunnen verdragen zijn gekapt. Ter compensatie worden nog bomen herplant. Ook is de botenhelling in het oostelijk deel van de ijsbaan vervangen en is er een half verhard pad op de dijk aangebracht.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbetering Zuid-Hoflandsche polder maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.