Droge voeten in Rijnsaterwoude

22 februari 2017 - Eind deze maand starten de dijkverbeteringswerkzaamheden aan het Kerkplein in Rijnsaterwoude. Het Kerkplein is gelegen tussen de Herenweg en de Schoolstraat en ligt middenin het dorp.

De waterkering, waar Rijnland verantwoordelijk voor is, gaat dit plein doorkruisen en daarom vinden de werkzaamheden plaats. We gaan het plein opnieuw bestraten en daarmee tegelijkertijd verhogen, om de waterkering te laten voldoen aan de hoogtenorm. Van de naastgelegen Herenweg, waar de waterkering ook doorheen loopt, wordt het wegdek verhoogd door middel van het aanbrengen van een laag asfalt en verhogen we de stoep. De werkzaamheden maken onderdeel uit van dijkverbetering Rijnsaterwoudschepolder in de gemeente Kaag en Braassem. Er zijn twee locaties waar de dijk al is verbeterd: het Molenpad en langs de oever aan het Braassemermeer. Nu is het de beurt aan het Kerkplein en de Herenweg. De werkzaamheden starten vanaf 27 februari en zijn naar verwachting eind april afgerond. Tijdens de werkzaamheden blijft de Herenweg in Rijnsaterwoude toegankelijk; alleen tijdens de asfalteringswerkzaamheden wordt een gedeelte van de Herenweg afgesloten voor verkeer (met uitzondering van het fiets- en voetgangersverkeer).

Dijkverbetering Regionale Keringen

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbeteringsproject Rijnsaterwoude maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.