Expositie ‘Waterbazen’ is officieel geopend

Op maandag 19 juni is de expositie met de titel 'Waterbazen' over 800 jaar Nederlandse strijd tegen het water officieel geopend. De expositie is van dinsdag 20 juni tot en met zondag 17 september 2017 te zien in de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem (hoofdlocatie), in het Haarlemmermeermuseum De Cruquius in Cruquius en het Rijnlandshuis in Spaarndam.

De opening werd verricht door de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat, Michèle Blom in de Grote of St.-Bavokerk in Haarlem.

Michèle Blom: “Brunings en Conrad zijn twee iconen onder de ‘Waterbazen’ in ons land. Met verhalen van hun verdiensten kunnen we het waterbewustzijn in ons land vergroten. Dat doen we met deze expositie: lessen uit het verleden leren ons dat we dit land samen waterveilig en leefbaar kunnen houden.”

Opening tentoonstelling waterbazen

Expositie ‘Waterbazen’: 800 jaar ‘watergevecht’

‘Waterbazen’ geeft een prachtig overzicht van de Nederlandse strijd tegen het water. Rijkswaterstaat en de waterschappen speelden daarbij een belangrijke rol. De expositie besteedt uitgebreid aandacht aan waterbeheer in het verleden. Maar ook de huidige situatie en de toekomst worden multimediaal in beeld gebracht.

De expositie vindt plaats op 3 verrassende locaties:

De Grote of St.-Bavokerk in Haarlem (hoofdlocatie), het Cruquius Museum in Cruquius en het Rijnlandshuis in Spaarndam.

Het zijn verschillende exposities, maar met de gemeenschappelijke titel 'Waterbazen' en met gemeenschappelijke elementen over verleden, heden en toekomst van het Nederlandse water.

Opening tentoonstelling waterbazen

Samenwerking

Rijkswaterstaat heeft deze expositie in samenwerking georganiseerd met het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Haarlemmermeermuseum De Cruquius en de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk.

Informatie Tentoonstelling Waterbazen

Locaties:

De tentoonstelling is behalve in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem, ook in museumgemaal Cruquius én de timmerloods van het Gemeenlandhuis in Spaarndam.

St Bavo

In de kerk is vooral aandacht voor de grote water thema’s van Nederland, zoals kustversterking en klimaatverandering.

Cruquiusmuseum

In historisch gemaal Cruquius gaat de meeste aandacht uit naar waterbaas Cruquius en zijn betekenis voor het waterbeheer in Noord Holland.

Spaarndam

In de timmerloods van het Gemeenlandhuis van Spaarndam krijgen de waterbazen Brunings en Conrad aandacht in hun rol van Rijnlandse opzieners, een taak die ze vervulden totdat ze begin 19e eeuw uitgroeiden tot de grondleggers van de Nationale waterstaat. Het is met name deze opzienerstaak die alle aandacht krijgt, omdat deze ter plaatse werd uitgevoerd. Beide heren woonden ook in het gemeenlandshuis Zwanenburg en gaven leiding aan de dijkwerkers en sluiswachters in Spaarndam en Halfweg. Het gemeenlandhuis Spaarndam was de werkplek en uitvalsbasis voor het bestuur van Rijnland, de opzieners en bijeenkomsten over water.

Datum

De exposities lopen tot en met 18 september 2017. Ook is het Gemeenlandhuis in Spaarndam geopend tijdens de Monumentendagen. In Spaarndam zijn, behalve de expositie, ook rondleidingen langs o.m. de sluizen en rondvaarten over IJ en Spaarne en naar Haarlem en Cruquius.

Meer informatie is te vinden op de website.