Gezamenlijk project tussen Liander en het hoogheemraadschap van Rijnland in uitvoering

Deze maand is de aanleg van 2,5 km persleiding en voedingskabels gestart in de Haarlemmermeer. Rijnland en Liander werken in dit project samen. In dezelfde sleuf, boven de persleiding, worden drie buizen met voedingskabels gelegd. Het tracé gaat dwars door Schiphol Trade Park en de ligging van de leidingen is afgestemd op de toekomstige inrichting van het gebied.

De gezamenlijke voorbereiding van dit project heeft drie jaar geduurd en het is dan ook fijn om te zien dat de uitvoering is begonnen. Het werk wordt gerealiseerd door de aannemer Van Gelder.

Afgelopen dinsdag heeft het dagelijkst bestuur van Rijnland, het college van dijkgraaf en hoogheemraden, een werkbezoek gebracht aan de eerste werkzaamheden. De projectmanager van Liander en de uitvoerder van Van Gelder waren aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten.

Het tracé van Rijnland maakt onderdeel uit van een groter tracé tussen Aalsmeer en de zuivering Zwaanshoek en transporteert het afvalwater uit Aalsmeer en Rijsenhout vanaf 2018 naar de zuivering in Zwaanshoek.

Kraan met transportbuis