Informatiebijeenkomst waterbeheersing polders rondom Zoetermeer-Zoeterwoude

23 januari 2017 - Op maandag 30 januari 2017 organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland een inloopbijeenkomst voor de polders rondom Zoetermeer-Zoeterwoude.

Eind vorig jaar zijn voor de polders (Grote Polder, Westbroekpolder, Zwet- en Grote Blankaartpolder en Grote Westeindse Polder) informatieavonden georganiseerd om gezamenlijk de knelpunten in het watersysteem te inventariseren. Deze knelpunten zijn inmiddels uitgewerkt in een voorstel met bijgestelde waterpeilen en maatregelen in het watersysteem. Op 30 januari kunt u de voorstellen per polder bekijken en is het mogelijk daarop uw reactie geven. Binnenlopen is mogelijk tussen 19.00-21.30 uur in zalencentrum De Meester, Zuidbuurtseweg 57/58 in Zoeterwoude. Aanmelden is niet nodig. Mocht u vooraf vragen hebben stuurt u deze dan naar wgpzz@rijnland.net of neem contact op via telefoonnummer: 071-306 36 38.