Nieuwe vaarverbinding Rotte Rijn Vliet vormt nieuwe kansen

6 april 2017 - Een rondje kunnen varen over Rotte, Oude Rijn en Vliet. Vorig jaar opperden provincie Zuid-Holland, betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer dit idee en werden de waterschappen Rijnland en Schieland benadert om mee te denken. Om van droom naar daad te komen, slaan betrokken partijen de handen ineen. Op 5 april jl. gaven zij in Zoetermeer het startsein voor een visie- en haalbaarheidsonderzoek van een dergelijke vaarroute. Hoogheemraad Hans Pluckel was namens Rijnland hierbij aanwezig.

Voordelen van de nieuwe vaarverbinding

Een nieuwe vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet geeft een recreatieve impuls aan het veenweidegebied dat begrensd wordt door grotere vaarwegen. Door een dergelijke verbinding worden de gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn door het water beter met elkaar verbonden en krijgen waterrecreanten meer mogelijkheden. Ook kan een dergelijke verbinding een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden. Daarnaast geeft deze vaarroute de kans om de watersystemen van Rijnland en Schieland met elkaar te verbinden, wat bijdraagt aan het versterken van de robuustheid van deze watersystemen.  

Handen ineen tegen klimaatverandering

Door de klimaatverandering staat Nederland voor een grote opgave wat betreft de aan- en afvoer van water. De nieuwe vaarverbinding kan daar mogelijk een mooie bijdrage aan leveren. Het visie- en haalbaarheidsonderzoek zal ook op deze aspecten dieper ingaan. In breder perspectief gaat de nieuwe vaarverbinding om een impuls geven van de leefbaarheid en kwaliteit van het gehele gebied. 

Inwoners in het gebied spelen een actieve rol

De opdracht voor het opstellen van een visie en het haalbaarheidsonderzoek is gegund aan APPM management consultants (APPM). Al voor de zomer zullen zij in samenspraak met alle partijen in het gebied een aantal werkateliers organiseren, waarbij ook de inwoners van het gebied een actieve rol spelen. 

Proces en planning

Het eerste atelier is te verwachten medio mei 2017; het tweede eind juni 2017. Na de zomer worden mogelijke scenario’s verder uitgewerkt, onderzocht en verfijnd. De eindrapportage zal naar verwachting in het najaar worden afgerond. 

Betrokken partijen

Bij de officiële opdrachtverstrekking aan APPM zijn bestuurders betrokken van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, de hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard, Regio Holland Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid Holland, recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer betrokken. Wethouder Robin Paalvast (Duurzaamheid en groen, gemeente Zoetermeer) zal de centrale bestuurder en aanspreekpunt zijn in het traject van de visie en het haalbaarheidsonderzoek naar de Rotte-Rijn-Vlietverbinding.