Overdracht brug Ruigelaan te Wassenaar aan gemeente Wassenaar

In Wassenaar ligt in de Ruijgelaanse- en Zonneveldsepolder een brug. Afgelopen jaar heeft Rijnland deze brug gerenoveerd. Rijnland zorgt in basis voor droge voeten en schoon water. Bruggen renoveren hoort daarmee in basis niet bij onze taken. Maar omdat de brug nog in beheer van Rijnland was en dit werd overgedragen aan de gemeente Wassenaar, is in februari 2016 is besloten om eerst de brug te renoveren, voordat deze werd overgedragen aan de gemeente.

Renovatie brug Ruigelaan

Zoals gebruikelijk is er in de voorbereiding met de omwonenden en andere belanghebbenden gesproken. Een interessant aspect van dit project is dat de brug gelegen is aan een doodlopende weg. Net na de brug loopt de Ruigelaan dood bij huisnummer 1. Aangezien hier een manege en een woonhuis gevestigd zijn was de wens van de eigenaren dat deze percelen gedurende de renovatie bereikbaar zouden blijven. Om dit mogelijk te maken is er door middel van een ‘bypass’ ter hoogte van de brug een tijdelijke weg/brug aangelegd.

Afsluiten boezemwatergang

De brug ligt over de Kaswetering en dit is een belangrijke boezemwatergang. Afsluiten van zo’n watergang is niet mogelijk, zeker niet in de winter. In de winter kan het namelijk langdurig regenen en dat water moet ergens heen. Tegelijkertijd moesten de werkzaamheden aan de brug gedeeltelijk in droge omstandigheden plaatsvinden (metselwerk muren). Er is daarom een tijdelijke dam met duiker in het water aangelegd. Van te voren was ingeschat dat dit een overzichtelijk project zou worden. Gedurende de voortgang bleek e.e.a. iets minder eenvoudig.

De brug kan er weer tegenaan en het beheer en onderhoud is inmiddels overgedragen aan gemeente Wassenaar. Dit was een interessant, leuk en leerzaam project, nu weer verder met de waterhuishouding!

Beijk ook het persbericht: Beheer en onderhoud brug Ruigelaan overgedragen aan gemeente Wassenaar