Preventief onderhoud aan Grote Sluis in Spaarndam

15 mei 2017 - Van vier hydraulische installaties waarmee de schutdeuren van de Grote Sluis worden bediend, moet de olie worden vervangen. Om het vaarverkeer niet te hinderen, starten we dinsdagavond na sluiting van de sluis om 21.30 uur met het onderhoud. Het is de eerste keer sinds de verbouwing in 2011 dat dit onderhoud op deze schaal plaatsvindt.

 

Rijke historie 

De sluizen in Spaarndam kennen een rijke historie. De Grote Sluis werd in 1569 gebouwd als alternatief voor de Kleine Haarlemmer Sluis. De sluis werd verschillende malen vervangen en gemoderniseerd. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland is al eeuwen lang de beheerder van verschillende sluizen in Spaarndam. De sluizen liggen in één van de belangrijkste waterkeringen van noordelijk Rijnland, namelijk de Spaarndammerdijk. Deze dijk werd in vroeger eeuwen, vóór de totstandkoming van het Noordzeekanaal, vaak bedreigd door het woeste water van de Zuiderzee, dat via het IJ opgestuwd werd. Daarnaast was het scheepvaartverkeer via de sluizen van groot belang voor het achterland. Lees meer over de historie van de Grote Sluis.