Renovatie boezemgemaal Spaarndam van start

22 maart 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland is vandaag gestart met de renovatie van het boezemgemaal in Spaarndam. Hoogheemraad Sjaak Langeslag en directeur Cees Veerman van aannemingsbedrijf GMB gaven gistermiddag het startsein voor het project, dat eind 2017 is afgerond.

Het boezemgemaal Spaarndam is in 1846 in gebruik genomen als stoomgemaal. In 1936 werd de stoommachine vervangen door dieselmotoren. De huidige dieselmotoren maken tijdens de renovatie plaats voor elektrische motoren. Het beheer daarvan is veiliger, goedkoper en eenvoudiger. Ook wordt de procesautomatisering vervangen en worden er bouwkundige aanpassingen in het gebouw uitgevoerd. Het project vergt een investering van 7 miljoen euro.

De motoren worden tussen mei en september vervangen. Tijdens de renovatie is de capaciteit van het gemaal gehalveerd. Samen met de overige boezemgemalen van Rijnland – in Katwijk, Gouda en Halfweg – is er dan voldoende capaciteit om het water in het beheergebied op peil te houden. Bij extreme regenval en dreigende wateroverlast, heeft Rijnland mobiele pompen achter de hand.

Klimaatverandering

Het gemaal in Spaarndam is het derde boezemgemaal dat wordt gerenoveerd – eerder gebeurde dat al in Gouda en Katwijk, waar bovendien de capaciteit werd vergroot. Door de klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast toe. Het systeem om water af te voeren loopt tegen zijn grenzen aan. Daarom investeert Rijnland niet alleen in gemalen en waterkeringen, maar ook in piekbergingen om water tijdelijk op te slaan, tot er voldoende capaciteit is om het water af te voeren.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: ,,Met de renovatie van het gemaal in Spaarndam is het boezemstelsel voorlopig op orde voor de klimaatverandering.  Ik zeg nadrukkelijk voorlopig, want de klimaatverandering gaat door. Het werk aan ons watersysteem,  waarvan 1,3 miljoen mensen in de Randstad en vele bedrijven en instellingen afhankelijk zijn, is dus nooit af.’’


Created with flickr slideshow.