Rijnland blijft alert

13 januari - Voor vandaag en komende nacht is de verwachting dat de storm zorgt voor verhoogde waterstanden langs de kust. Rijnland heeft preventieve maatregelen getroffen, zoals voormalen en het verlagen van waterpeilen.

Het defect bij gemaal Th. Brans is opgelost. Het gemaal is weer volledig inzetbaar. De mobiele pompen zijn niet langer nodig en worden weggehaald.

Rijnland blijf de situatie nauwlettend in de gaten houden.