Rijnland draagt Van der Sande voor als nieuwe dijkgraaf

10 mei 2017- Het algemeen bestuur - de verenigde vergadering- van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft Rogier van der Sande (50) vandaag unaniem voorgedragen als nieuwe dijkgraaf. Van der Sande volgt Gerard Doornbos op, die per 1 september a.s. met pensioen gaat.

Van der Sande is sinds 2011 gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hij is lid van de VVD. Eerder was hij zes jaar lang wethouder van de gemeente Leiden. De verenigde vergadering ziet in Van der Sande een waardige opvolger van Gerard Doornbos. Hij is de juiste persoon om de belangen van Rijnland te behartigen en samen te werken met andere partijen, onder meer om een antwoord te vinden op de effecten van klimaatverandering op het waterbeheer.

De aanbeveling tot benoeming van de verenigde vergadering wordt via Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Milieu, die Van der Sande kan voordragen voor benoeming bij Koninklijk besluit. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de dijkgraaf kan worden herbenoemd.

Als de voordracht wordt overgenomen, wordt Van der Sande op 30 augustus beëdigd door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Van der Sande treedt met ingang van 1 september in functie om de taken over te nemen van Gerard Doornbos, die in 2005 werd benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland.