Start werkzaamheden dijkverbetering Zweilanderpolder

De Zweilanderpolder is gelegen aan de Kagerplassen, nabij Warmond en Oud Ade in de gemeenten Teylingen en Kaag en Braasem. De polder heeft voornamelijk groene kades: dijken met weinig bebouwing. Het zuidelijke stuk van de Sweilanderpolder is onvoldoende op hoogte en stabiliteit, net als een deel in het westen en noorden van de polder. Daarom gaan er werkzaamheden plaatsvinden.

De dijk wordt opgehoogd en gestabiliseerd door middel van het aanbrengen van klei. Daarnaast liggen aan de buitenzijde van de dijken van de Zweilanderpolder damwanden die het mogelijk maken voor boten om aan te meren. Deze damwanden zijn in slechte staat en worden vervangen. Aannemer Oldenkamp B.V. gaat het werk uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het weghalen van struiken en het bereikbaar maken van de locaties waar gewerkt gaat worden, gaan al op korte termijn van start. Vervolgens start de aannemer met de onderhoudswerkzaamheden: de dijk wordt weer op hoogte gebracht en het binnentalud wordt waar nodig aangevuld.

Droge voeten, daar doen we het voor!

 

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbeteringsproject Zweilanderpolder maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.