Waternatuur Reeuwijk en Nieuwkoop in tv-serie

23 januari 2017 - De afgelopen jaren is veel werk verzet om de waterkwaliteit en -natuur in de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen te verbeteren en behouden. Met succes: het water wordt helderder en het leven onder water keert langzaam terug. Waterbeheerders, waaronder het hoogheemraadschap van Rijnland, vertellen hierover op 3 februari om 19.20 uur op NPO2 in de tv-serie Wildernis onder water.

Nederland is rijk aan water en waternatuur. Toch weten weinig mensen wat er onder water leeft en wat organisaties als het hoogheemraadschap van Rijnland doen om die natuur te behouden. De tv-serie Wildernis onder water, staat stil bij deze onbekende natuur onder de waterspiegel.

In de aflevering op 3 februari wordt ook aandacht besteed aan de meerval in de Westeinderplassen. Uit onderzoek van Rijnland en Sportvisserij Nederland blijkt dat deze grote roofvis daar veel voorkomt en zich verschuilt in de holle ruimtes onder de rietvelden.

Visonderzoek bij sluis in Leidschendam

Veel vissen zwemmen van de ene plek naar de andere om voedsel te zoeken, zich voort te planten, op te groeien of te overwinteren. De sluis in Leidschendam is voor vissen een blokkade; ze kunnen er alleen door als de sluis open staat. De hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland en provincie Zuid-Holland onderzochten in hoeverre de sluis de vissen belemmert. De uitzending op 10 februari gaat onder meer over vismigratie en over het onderzoek daarnaar.

Meer informatie

Meer informatie over de inspanningen van Rijnland ter behoud en verbetering van waternatuur is te vinden op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen en www.rijnland.net/nieuwkoopseplassen. Kijk op www.rijnland.net/vis voor meer informatie over de inzet van Rijnland op gebied van vismigratie en het meervalonderzoek in de Westeinderplassen.