Waternatuur Rijnland in landelijke tv-serie

Leiden 4 januari 2017 - Nederland is rijk aan water en daarmee ook aan waternatuur. Toch weten weinig mensen wat er onder water leeft en wat organisaties als het hoogheemraadschap van Rijnland doen om die natuur te behouden. De nieuwe tv-serie Wildernis onder water, vanaf vrijdag 6 januari wekelijks om 19.15 uur op NPO 2, staat uitgebreid stil bij deze onbekende natuur onder de waterspiegel.

De kijker maakt in de tv-serie kennis met de bijzondere waternatuur in Nederland. Rijnland is een van de partijen die zich inzet voor behoud en verbetering van waternatuur. In de serie wordt onder meer aandacht besteed aan verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen, het onderzoek naar de meerval in de Westeinderplassen en vismigratie bij de sluisjes in Leidschendam.

Waternatuur in de Reeuwijkse, Nieuwkoopse en Westeinderplassen

De afgelopen jaren is veel werk verzet om de waterkwaliteit en -natuur in de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen te behouden en te verbeteren. In aflevering 5 van de serie vertellen waterbeheerders, waaronder Rijnland, daarover. Ook in deze aflevering: de meerval in de Westeinderplassen. Uit onderzoek van Rijnland en Sportvisserij Nederland blijkt dat deze grote roofvis daar veel voorkomt en zich verschuilt in de holle ruimtes onder de rietvelden.

Visonderzoek bij sluis in Leidschendam

Veel vissen zwemmen van de ene plek naar de andere om voedsel te zoeken, zich voort te planten, op te groeien of te overwinteren. De sluis in Leidschendam is voor vissen een blokkade; ze kunnen er alleen door als de sluis open staat. De hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland en provincie Zuid-Holland onderzochten in hoeverre de sluis de vissen belemmert. Aflevering 6 gaat onder meer over vismigratie en over het onderzoek daarnaar.

Voorproefje Wildernis onder water

Wildernis onder water bestaat uit zes afleveringen die uitgezonden worden vanaf vrijdag 6 januari om 19.15 uur bij de EO op NPO 2. De serie is een productie van Kunst & Wunderkammer in samenwerking met waterschappen, waterbeheerders, natuurorganisaties, vrijwilligersgroepen en onderzoeksinstituten. Bekijk een voorproefje van de serie.

Meer informatie over de inspanningen van Rijnland ter behoud en verbetering van waternatuur is te vinden op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen en www.rijnland.net/nieuwkoopseplassen. Kijk op www.rijnland.net/vis voor meer informatie over de inzet van Rijnland op gebied van vismigratie en het meervalonderzoek in de Westeinderplassen.