Stremming Ziendesluis opgeheven

Vanaf 16 maart 2017 is de Ziendesluis weer doorvaarbaar. De sluis was gestremd wegens werkzaamheden aan de sluisdeur.