Uit de media

Wat schreven anderen over ons, over waterhebeer en over andere waterschapsgerelateerde zaken? U leest het hieronder.

Hans Oosters: “Waterschappen richten blik naar buiten”

Op 9 januari blikte Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, in zijn nieuwjaarsspeech vooruit op wat 2017 de waterschappen gaat brengen. Oosters gaf aan dat de waterschappen in 2017 de blik naar buiten richten. Daardoor hebben de waterschappen zicht op de steeds urgentere vraagstukken rond waterveiligheid, waterkwaliteit, droogte en wateroverlast. En kunnen ze deze problemen samen met partners en via innovaties oplossen.

Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5

Het dossier Medicijnresten uit water in Waterspiegel trapt af met de ins en outs van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water. Meer dan tien jaar geleden bleek dat er in het oppervlaktewater medicijnresten werden aangetroffen en dit onderwerp is steeds meer in de belangstelling gekomen. Enkele best practices in het artikel tonen welke (innovatieve) initiatieven er in het land worden ontplooid om medicijnresten in oppervlaktewater terug te dringen.