Uit de media

Wat schreven anderen over ons, over waterhebeer en over andere waterschapsgerelateerde zaken? U leest het hieronder.

Rapporten Waterschapspeil 2016 en Waterschapsspiegel 2016 beschikbaar

Eens per twee jaar verschijnt de bedrijfsvergelijking Waterschapspeil. Deze bedrijfsvergelijking is bedoeld om relaties en partners te informeren over de taken en de belangrijkste prestaties van de waterschappen in de afgelopen jaren. Door deze rapportage kunnen politici, bestuurders, toezichthouders, samenwerkingspartners en burgers op hoofdlijnen kennisnemen van het werk en de verrichtingen van de waterschappen. Deze rapportage geeft invulling aan de doelstelling van de waterschappen om als moderne overheid op een transparante wijze verantwoording af te leggen.