Uit de media

Wat schreven anderen over ons, over waterhebeer en over andere waterschapsgerelateerde zaken? U leest het hieronder.

Diergeneesmiddelen mogelijk risico voor waterkwaliteit

Sommige diergeneesmiddelen zijn al bij zeer lage concentraties giftig voor het waterleven. Daardoor vormen enkele veel gebruikte middelen mogelijk een probleem voor de waterkwaliteit. Dit betreft met name antiparasitaire middelen (bijv. tegen wormen, insecten), die zowel in de veehouderij als voor huisdieren worden gebruikt. Er zijn ook veel gebruikte diergeneesmiddelen die waarschijnlijk geen risico vormen voor de waterkwaliteit. Vanwege beperkte beschikbaarheid van gegevens is er nog weinig zekerheid over de milieueffecten van diergeneesmiddelen.