Waterpeil

Rijnland bewaakt het waterpeil op honderden punten in het beheergebied

Binnen Rijnland liggen veel gebieden lager dan het zeeniveau, er zijn er enkele die hoger liggen. De hoogte van het waterpeil is afhankelijk van de functies in een gebied, bijvoorbeeld stedelijk gebied, natuur en landbouw. De waterstand van de verschillende polders kan dus erg verschillen. Het hoofdwaterstelsel (de boezem) heeft een vast waterpeil. In de zomer is het peil dat we nastreven in de boezem NAP -0,61 meter en in de winter NAP -0,64 meter. In het algemeen varieert het gemiddelde waterpeil met een marge van enkele centimeters.

Rijnland bewaakt het waterpeil op honderden punten in het beheergebied. Via de interactieve kaart kunt u de waterstand van een door u gewenste locatie bekijken. Kies waterpeil in het menu. Zoom in voor meer meetpunten en klik op het icoon om de grafiek te bekijken. Het kan even duren voor de grafiek is ingeladen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 3063 of via info@rijnland.net.