Storm

Storm in Rijnland

Storm in Rijnland

Langdurige harde wind of storm stuwen het water op en veroorzaken golven. Vooral aan de rand van grote wateroppervlakken kan dan aanzienlijke schade aan de oevers en kaden ontstaan. Daarop zijn ze berekend. Bij zware omstandigheden gaan inspecteurs van Rijnland over de dijken en kaden lopen en bij constatering van een zwakke plek moet die meteen worden hersteld. Op een aantal plaatsen liggen voorraden lege zandzakken of enorme Big Bags die snel naar de bedreigde plaats worden vervoerd. Voor het ter plaatse vullen en het leveren van zand staan aannemers uit de omgeving paraat. Van de laatste jaren zijn de Box Barriers: grote bakken die worden gevuld met water en zo (afgezonken) voor een afsluiting zorgen.