Van zomer- naar winterpeil

Reserve opvang voor het watersysteem

Reserve opvang voor het watersysteem

Het water wordt, zowel in de boezem als in alle polders, nauwkeurig op een vast peil gehouden. Meestal zijn dat er twee: het zomerpeil en het winterpeil. In de zomer staat het wat hoger, omdat er door het gras, de bomen en de planten meer vraag is. In september/oktober gaat Rijnland over op het winterpeil, ongeveer vijf centimeter lager. Hierdoor verlaagt ook de grondwaterstand iets en ontstaat er een soort reserve in de opvangcapaciteit van het watersysteem.