Droogte / Zomermonitor

Alles over  neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

De 8e zomermonitor van 2017 van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De situatie binnen/voor Rijnland laat zich als volgt kort omschrijven:

  • Rijnland is op maandag 31 juli 2017 afgeschaald naar fase 0, normale bedrijfsvoering, vanwege het sterk teruggelopen neerslagtekort.
  • Daarmee is Rijnland  40 dagen opgeschaald geweest in fase 1 (vanaf 22 juni 2017).
  • Vanwege de afschaling is dit de laatste zomermonitor van deze zomer.
  • Mocht Rijnland deze zomer opnieuw opschalen, zal de zomermonitor opnieuw verschijnen. 

Voor verdere informatie verwijs ik graag naar de bijlage.

Vragen n.a.v. de afgelopen droogteperiode binnen Rijnland of over deze rapportage kunt u sturen naar dit e-mail adres

Het rapport kunt u downloaden aan de rechterkant van de pagina. Vragen over droogte aan Rijnland kunt u sturen naar .