Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter M)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Maaiboot
Vaartuig waarmee de planten op de bodem van bijvoorbeeld een sloot gemaaid worden. Hierdoor wordt voorkomen dat de waterloop dichtgroeit met planten en daardoor niet genoeg water aan- en af kan voeren.
Maaikorf
Maaiwerktuig aan een tractor of mobiele kraan, bestaande uit een bak met snijmessen, waarmee de begroeiing van een talud of waterbodem wordt verwijderd.
Maaiveld
Bovenkant van de grond.
Muskusrat
Knaagdier (ook wel bisamrat of waterkonijn genoemd) dat graaft in de oevers en kades van rivieren, beken en sloten. Hierdoor verzwakken deze oevers en kades en kunnen ze instorten, waardoor een overstroming kan ontstaan.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven