Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter P)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Peilbeheer
Vaststellen en handhaven van het waterpeil in rivieren, beken en sloten.
Peilschaal
Een verticale liniaal waarmee het waterpeil kan worden gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, een vast ijkpunt. Peilschalen worden vaak gemonteerd aan de wanden van sluizen, gemalen en stuwen.
Polder
Een gebied omringd door dijken, waarbinnen de waterstand kan worden beheerst. Dit gebied ligt lager dan het waterpeil erbuiten.
Primaire waterkering
Eerste waterkering die om een gebied heen ligt.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven