Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Begrippenlijst (letter S)

Wat is een akoestische debietmeter en wat verstaan wij onder boezem? Kijk voor uitleg van deze begrippen en meer in de Begrippenlijst. Kies voor een letter of klik op * voor een overzicht van alle begrippen.

Opmerkingen of suggesties voor de begrippenlijst? Stuur ze naar webmaster@rijnland.net.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z *
Schutsluis
Sluis waarmee schepen een hoogteverschil tussen twee rivieren, kanalen of meren kunnen overbruggen.
Sloot
Een natuurlijke of gegraven sleuf die dient voor de aan- en afvoer van water.
Sluis
Een bouwwerk (ook wel kunstwerk genoemd) in een dijk gelegen tussen twee kanalen, rivieren of meren. Met behulp van de verstelbare deuren in de sluis, kan een verschil in waterstand worden overbrugd.
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
Wetenschappelijk instituut van de waterbeheerders in Nederland (waterschappen, provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat). De STOWA doet onderzoek naar nieuwe toepassingen voor het waterbeheer. Ook verzamelt en publiceert dit instituut informatie over bijvoorbeeld waterkwaliteit.
Voor meer informatie zie: www.stowa.nl.
Stikstof (nitraat)
Stikstof is essentieel voor alles wat leeft. Stikstof wordt door planten, mensen en dieren opgenomen in de vorm van nitraat- of ammoniumzouten. Maar als er te veel van deze zouten in het milieu komen, bijvoorbeeld door overbemesting van akkers, dan raakt de voedselketen verstoord. De overtollige stikstof spoelt met regen- en grondwater mee naar sloten, rivieren en meren. Samen met de stof fosfaat zorgt stikstof daar voor de overmatige groei van algen.
Streefpeil
De nagestreefde waterstand in rivieren, beken en sloten. In de polders geldt: in de zomer een hoger peil dan in de winter. De peilen in de winter zijn laag zodat de landerijen goed kunnen ontwateren. Ook is er door het lage peil meer ruimte voor de regen die ´s winters ruimschoots valt. In de zomer is dat niet nodig en zorgt een hoger peil voor een hogere grondwaterstand, wat gunstig is de planten, omdat die via hun wortels meer water op kunnen nemen.
Stuwen
Een hoogte afstelbare constructie waarmee de waterstand van bijvoorbeeld een sloot wordt geregeld. Het water staat aan de achterkant van de stuw hoger dan aan de voorkant.

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven