Maandagsche Watering afgesloten voor vaarverkeer

11 mei 2017 - Vanwege een grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Van Leeuwen aan de Hooge Krocht in Noordwijk en het daarbij vrijgekomen bluswater, is de Maandagsche Watering afgesloten voor vaarverkeer. De brand is ontstaan in een stapel papier en overgeslagen naar hout waardoor de brand in omvang is toegenomen. Omdat er bluswater in de naastgelegen watergang terecht is gekomen, heeft Rijnland maatregelen getroffen zodat eventuele vervuiling zich niet kan verspreiden.

Rijnland is sinds vanmorgen ter plaatse en houdt de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten. Om ervoor te zorgen dat eventuele vervuiling niet verspreid kan worden, zijn de aangrenzende watergangen gecompartimenteerd. Dat betekent dat een deel van de watergang met behulp van schotten is afgezet. Hierdoor is de Maandagsche Watering afgesloten voor alle vaarverkeer. De N206 is afgesloten voor verkeer in verband met de rookontwikkeling.