Oude Wetering gestremd vanwege defecte balgstuw

Locatie van de stremming

Locatie van de stremming

De doorvaart van de Oude Wetering tussen de Braassemermeer en de Ringvaart is gestremd. Tijdens het testen bleek dat de balgstuw niet meer correct sluit waardoor de doorvaarbaarheid is verminderd.

Om deze reden is besloten de doorvaart te stremmen. Dinsdagochtend 21 februari wordt de balgstuw getest en bekeken hoe het defect kan worden verholpen. Het is nog niet bekend hoe lang de doorvaart gestremd blijft. 

Wat is een balgstuw?

Een balgstuw kan ingezet worden als keersluis. Bij dit type stuw wordt een soort rubberen doek bevestigd aan een constructie op de bodem van het water en de oevers. In het geval van een calamiteit waarbij wij het doorstromen van water willen tegenhouden, kunnen wij een balgstuw inzetten. De rubberen stuw wordt volgepompt met water en lucht waardoor de stuw omhoog komt en het water kan keren. De balgstuwen in Rijnland vormen een extra maatregel om te kunnen zorgen voor droge voeten in de Haarlemmermeerpolder in geval van een calamiteit.