Eerste bestuursrapportage 2016

Eerste bestuursrapportage 2016

De meest recente burap dateert van mei 2016 en is op 1 juni 2016 door de VV behandeld. Op basis van deze bestuursrapportage concludeert het college dat de in de programmabegroting 2016 gestelde doelstellingen en prestaties grotendeels worden behaald. Bij enkele activiteiten treedt vertraging op, soms door externe oorzaken maar mede ook door personele capaciteit.

Een bestuursrapportage - oftewel burap - is een planning- en controlrapport dat de voortgang en prognose laat zien van de programmabegroting. Het geeft antwoord op de vraag:

De eerder genoemde vertraging gedurende 2016 speelt met name in de programma’s Voldoende Water en Waterketen en in de nadere uitwerking van de bestuurlijke thema’s. In het MJP 2017-2020 neemt het college hiervoor extra – flexibele - personele capaciteit op, wat binnen het personele budget valt, zowel in 2016 als volgende jaren.

 

Meer lezen?

  • Bekijk de volledige samenvatting (leestijd circa 6 minuten).
  • De complete eerste burap kunt u rechts op deze pagina downloaden.