12. Het waterbeheer van Rijnland: wat?, hoe? en wat kost dat?

Dat een waterschap zorgt voor ‘droge voeten en schoon water’ is bij veel mensen wel bekend. Maar wat we bij Rijnland dan doen, hoe we dat doen en wat dat mag kosten, is minder bekend.

Over het wat: de doelen

Het algemeen bestuur van Rijnland, de Verenigde Vergadering, heeft op 9 maart 2016 een participatie- en inspraaktraject,  het WaterBeheerPlan5 (WBP5), vastgesteld. In dit plan staan de strategische doelen waar Rijnland met de partners de komende zes jaar aan gaat werken. Ik heb er eerder over geschreven, in column 9. De doelen worden elk jaar in een MeerJarenPlan (MJP) besproken en nader ingevuld met projecten, investeringen en maatregelen. Met de bijbehorende begroting maken we duidelijk hoeveel geld we daarvoor nodig hebben en wat dat betekent voor de waterschapsbelasting.

Over het hoe: ‘van buiten naar binnen’ met bestuurlijke thema’s

Rijnland wil zijn werk meer organiseren vanuit de (maatschappelijke) vraag van buiten. Dat doen we bijvoorbeeld door met partners strategische (samenwerkings-)agenda’s te maken en (bestuurlijke) gebiedsaccounts, door omgevingsmanagers bij projecten. Maar ook door meer omgevingsgericht en toekomstgericht te zijn, met de thema’s participatie, dienstverlening & deregulering en duurzaamheid & innovatie.

Wat kost dat: waterschapsbelasting

Op 27 februari lag waarschijnlijk ook bij u de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting op de mat; een zuiveringsheffing en een watersysteemheffing om precies te zijn. In deze folder kunt u lezen waar u nou eigenlijk deze belasting voor betaalt.

Wilt u meer weten over hoe we met u samenwerken of hoe het waterschap werkt? U bent van harte welkom om vanuit uw buiten bij ons binnen te lopen.

Hartelijke groeten, Jeroen

Reageer

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: