11. Schoon water en droge voeten, ook voor vluchtelingen

Als waterschap werken we mee aan goede leefomstandigheden voor onze inwoners en ondernemers. We willen dat iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren. Maar we kijken als (functionele) overheid ook verder, naar de maatschappij die niet ophoudt bij de grenzen van Rijnlands beheergebied.

Alle inwoners van Rijnlands gebied

Nederlandse gemeenten zijn op zoek naar terreinen die geschikt zijn voor de huisvesting van vluchtelingen. In Leiden is een deel van het terrein van de zuivering Leiden Zuid West aan de Voorschoterweg in beeld. Het gaat om het huisvesten van vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen (de zogenaamde statushouders). Zij zijn tevens inwoners van Rijnlands gebied.

Door het beschikbaar stellen van het terrein van de zuivering Leiden Zuid West, levert Rijnland graag een bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk. De gemeente Leiden heeft omwonenden van het gebied uitgenodigd voor een informatieavond op 3 februari. De aanwezigen werden geïnformeerd en konden vragen stellen. Zorgen werden geuit en besproken, maar er was ook steun.

Eerst onderzoek

De gemeente Leiden doet uiteraard alle benodigde onderzoeken voordat de bouw daadwerkelijk kan beginnen. Zij kijkt daarbij of er circa 150 mensen kunnen wonen voor een termijn van 5 jaar, met een mogelijke verlenging van nogmaals 5 jaar.

Als bestuurder vind ik het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan een prettige manier van leven, met schoon water en droge voeten, voor alle inwoners van ons gebied, inclusief de statushouders.

Met hartelijke groet,

Jeroen Haan

Reageer

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord: