18. Op zomerstage bij onze mensen op de zuiveringsinstallaties

Zomerstage bij de zuiveringsinstallaties

Op zomerstage bij onze mensen op de zuiveringsinstallaties. Het ‘natuurlijke werkgebied’ van een bestuurder beperkt zich al gauw tot de eigen vergaderzalen en die van gemeentehuizen en (maatschappelijke) partners. Het beeld dat je vormt komt grotendeels uit notities, vergaderingen en gesprekken. Maar voor het volledige beeld zal je - letterlijk - naar buiten moeten treden. Want pas dan krijg je een ruimere kijk op wat er zich buiten afspeelt en kun je beter van buiten naar binnen denken en handelen.

Mijn collega-bestuurders en ik zoeken regelmatig Rijnlandse locaties en projecten op. Zo kunnen we een gezamenlijk beeld vormen van wat er speelt, we voeren discussies met belanghebbenden en met onze Rijnlandse collega’s bespreken we voor welke bestuurlijke keuzes en dilemma’s we staan. We doen dit nu meer dan een jaar en het levert enorm veel zinvolle en bruikbare informatie op. Informatie die je misloopt als je alleen maar achter je bureau blijft zitten!

De afgelopen zomerweken mocht ik even op werkbezoek zijn bij een aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) en rioolgemalen.

Het bouwen, onderhouden en renoveren van deze industrieel ogende installaties is technisch, financieel en bestuurlijk complex maar essentieel voor een goede bedrijfsvoering en daarmee voor een goede waterkwaliteit. Dat gaat vaak goed, maar er zijn ook risico’s en (onverwachte) tegenvallers. In het bestuurlijk en ambtelijk samenspel is het dan hard werken om het project (weer) in goede banen te krijgen en te houden. Dat gaat niet vanzelf, maar heeft veel inzet nodig.

Het dagelijks werk van de medewerkers op de AWZI’s is daarmee een onmisbare schakel voor Rijnland. Ik heb daar ontzettend veel waardering voor en ga graag het gesprek met hun aan. Wat me iedere keer tijdens mijn stages opvalt, is de bereidheid mij een inkijkje te geven in hun dagelijkse praktijk. De professionaliteit en betrokkenheid van vele mensen is heel groot. Maar ook zijn er de dagelijkse dilemma’s, de lastigheden in (samen)werk, suggesties voor verbetering en soms grote hoeveelheden werk. Door buiten op de werkvloeren te komen krijg ik veel meer helder in beeld. Voor mij heel nuttig, leerzaam en leuk. Kijk, daar kan ik verder mee!

Hartelijke groeten,

Jeroen Haan

Reageer

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord: