24. Stemmingmakerij of echt wat te kiezen?

Nog heel even en de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn een feit. Het politieke klimaat is aan verandering onderhevig. Maar de vraag is of de wind - al dan niet tijdelijk- uit een andere hoek gaat waaien. En hoe betrouwbaar is de barometer?

Eerlijk gezegd mis ik de echte klimaatverandering als thema in de verkiezingscampagnes. Terwijl er al flinke feitelijke veranderingen optreden zoals stevige hoos- en hagelbuien. Denk nog maar eens aan de hagelschade in Noord-Brabant of de hoosbuien in Boskoop en omgeving in de zomer van vorig jaar. Daarnaast hebben we te maken met langere droge periodes, waardoor veendijken minder betrouwbaar kunnen worden, bodemdaling in Gouda en omgeving en hittestress in de steden.

Geef het klimaat een stem

Met ruimte voor water en groen kunnen we niet alles oplossen, maar wel een deel van de gevolgen beperken. Voor nu en voor later. Of we dat ook echt gaan doen hangt af van de keuzes van inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en de overheid. En daar valt echt wat in te kiezen, ook door de volksvertegenwoordigers die u op 15 maart kiest.

Uw keuze is belangrijk. Geef het klimaat een stem!

 

Reageer

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: