9. Wij blijven u betrekken bij wat wij doen

Weblog Jeroen Haan

Weblog Jeroen Haan

Gisteravond was ik in de Stadsgehoorzaal in Leiden bij de inspraakbijeenkomst over het Rijnlandse WaterBeheerPlan voor 2016 – 2021. Dat het meer het karakter van een gespreksavond had was helemaal onze bedoeling. Een bonte mix van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en overheden kwam praten met bestuurders en medewerkers van Rijnland over het wat en hoe van het waterschap.

Over het wat

Van de diverse gesprekstafels mocht ik die over de (afval)waterketen faciliteren. Bij de wat-vraag ging het over het gegeven ‘wat er niet in gaat hoef je er ook niet uit te halen (zoals medicijnen)’ en ‘gooi in het toilet (alleen) dingen die er in horen’. Maar het wat ging ook over het sluiten van waterkringlopen en groene cirkels. Over de energie- en grondstoffenfabriek die biogas, warmte en fosfaat uit afvalwater maakt.

En over het hoe

Het antwoord op de hoe-vraag was samenwerken! Samenwerken met gemeenten en drinkwaterbedrijven. Niet blijven steken in de plannen maar ook echt doen. En dat levert mooie resultaten op. Goede voorbeelden hiervan zijn het integraal AfvalWaterKetenPlan in de Bollenstreek en de samenwerking in de waterketen tussen gemeente Noordwijkerhout, drinkwaterbedrijf Dunea en Rijnland. En door u, inwoner van ons gebied, een stem te geven bij onze gebiedsagenda geven we participatie vorm.

Wat aanwezigen vooral opviel was de energie tussen en de interesse in elkaar en de bereidheid om het echt samen te doen. Daar sluit ik me graag bij aan. 

Op tafel

Aangemoedigd

Naast een zeer geslaagde “in-gesprek-met-elkaar-avond” werd er ook formeel ingesproken. Een wens van een bewoner, waar ik mij zeker door aangemoedigd voel, was: ‘Ga door met het betrekken van inwoners bij het werk van het waterschap!’

Reageer

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord: