27. Geslaagde watertafel Leidse regio

Woensdag 14 juni 2017: het is warm in Leiden, een stralende zon schijnt, er is een gezellige drukte in de stad en de terrasjes zijn vol. Klinkt aantrekkelijk (en dat was het ook). Tegelijkertijd kwam bij Scheltema een groep van ongeveer 100 mensen bij elkaar om met elkaar te praten over klimaatverandering, wateropgaven en wat dat betekent voor ieders werk- en leefomgeving.

De groep bestond uit een divers gezelschap. Dat was belangrijk. Want waterbewustzijn was de bindende factor tijdens deze watertafel. En het besef dat waterschap, gemeenten, drinkwaterbedrijven, agrariërs, inwoners, bedrijfsleven en (belangen)organisaties echt allemaal nodig zijn om de opgaven waar we voor staan aan te pakken. Dat bleek ook uit de verhalen: Heineken die met partners samenwerkt in de Groene Cirkels, gemeenten die hun bijdrage leveren, zoals Leiden met de klimaatbestendige stad en Zoeterwoude met een duurzaam bedrijventerrein.

Klimaatscenario’s KNMI

Het weer dat voor 2050 is voorspeld, is er nu al. Gerrit Hiemstra presenteerde de weersverwachting voor de toekomst: met meer en intensievere (hoos)buien, met langere perioden van droogte en met extremere temperaturen. Zijn boodschap was dat we ons niet alleen moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden (adaptatie), maar ook echt verantwoordelijkheid moeten nemen om verdere klimaatverandering en temperatuurstijging te voorkomen (mitigatie). Dat kan bijvoorbeeld door duurzame energie op te wekken en te gebruiken en zo CO2 uitstoot voorkomen. De klimaatscenario’s die KNMI in 2014 voor 2050 had berekent, zijn al actueel…Dat betekent dat ieders bijdrage nodig is.

De watertafels bleken nuttig. En nu verder!

De uitkomsten van de watertafels, die in mei en juni in vijf Rijnlandse regio’s werden gehouden, worden op 1 september op de Rijnlandse klimaatconferentie gedeeld. Daar bespreken we ook het vervolg op de watertafels. Rijnland werkt verder aan droge voeten en schoon water, en heeft u daar hard bij nodig. Doet u mee?

Meer weten? Kijk dan op bewust leven met water  
Nog een leestip: het Live Magazine dat gemaakt is tijdens de watertafel Leidse regio, met beelden, interviews en filmpjes

Reageer

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord: