Interessante links

Algemeen, voor leerlingen, voor leraren

Algemeen, voor leerlingen, voor leraren

Overzicht met links voor het onderwijs

 www.droppiewater.nl Het digitale lesprogramma over water voor het basisonderwijs

 www.waterwise.nl Waterwise is de digitale lesmodule over water voor onderbouw voortgezet onderwijs

 http://youtu.be/fB2Y_3K1jEY   Film Van Plas tot Plas; Saar Koningsberger neemt je mee in het zuiveringsproces

 www.waterwonderen.nl  Site voor jongeren over een carrière in de watersector. De waterambassadeurs zijn te benaderen voor een gastles of interview

 www.jeugdwaterschap.nl  De website van het landelijk jeugdwaterschapsbestuur

 www.ikonderzoekwater.nl  Hier vind je alle info voor het maken van profielwerkstukken over water

 www.watereducatie.nl/zuid-holland Hier vind je uitgebreid lesmateriaal voor basis- en onderbouw voortgezet onderwijs over het thema droge voeten en klimaatverandering

 Landelijke organisaties en campagnes

 www.onswater.nl

 www.waterspaarders.nl

 www.riool.net

 www.nietinhetriool.nl

 www.nwp.nl (National Water Partnership)

 www.uvw.nl (Unie van Waterschappen)

 www.rijkswaterstaat.nl/water

 www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/organisatie-ienm