Detailtoetsing van een boezemkade

Mijn naam is Ghizlan Kariouh en Ik studeer Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Op dit moment zit ik in mijn derde leerjaar en loop sinds september stage bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Gedurende mijn stageperiode doe ik onderzoek naar de detailtoetsing van een boezemkade. Ik ga opzoek naar mogelijke verbeteringen voor de detailtoetsing, zodat de uitvoering efficiënter verloopt.

 Ik ben voornamelijk bezig met mijn onderzoek. Tegelijkertijd neem ik deel aan verschillende trainingen en cursussen om mijn stageperiode zo goed mogelijk te benutten. Mijn collega's, de medewerkers van Rijnland, organiseren wekelijks interne opleidingen met uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast worden cursussen aangeboden door verschillende externe deskundige. Ik heb deelgenomen aan de cursus ‘Bestuurlijk schrijven’. De cursus leert overzichtelijk, doelgericht en beknopt te schrijven. Hierdoor kan de lezer het belangrijkste van de tekst filteren en selectief doorlezen. 

Rijnland maakt gebruik van flexwerken. Dit houdt in dat niemand een vaste werkplek heeft. Een groot voordeel hiervan is dat ik elke dag nieuwe collega's leer kennen. Dit biedt mij de mogelijkheid om te leren van hun kennis en expertise.