Schoon en gezond water algemeen

Het is prettig wonen in de buurt van mooi water. En ook fijn wandelen, zwemmen en varen. Onze koeien drinken graag uit een schone sloot. Voor vissen zijn onze grachten en vaarten van levensbelang en ook de natuur kan niet zonder. Water van goede kwaliteit, met een rijk en gevarieerd dieren- en plantenleven is onmisbaar voor onze samenleving.

Waterkwaliteit en ecologie

Rijnland zorgt ervoor dat plassen, meren, grachten en sloten een goede waterkwaliteit hebben en houden. Dit betekent dat het water niet vervuild is met chemische stoffen, mest en bacteriën. Bij een goede waterkwaliteit hoort een goede ecologie in het water. Dit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. Water met een goede waterkwaliteit en ecologie, noemen we schoon en gezond water.

Niet vanzelfsprekend

Het water in plassen, grachten en sloten is niet vanzelfsprekend schoon en gezond. Daarom voeren we (deels samen) met boeren, grondeigenaren, gemeenten, provincies en andere betrokken partijen projecten uit. Bijvoorbeeld om een te veel aan chemische stoffen, mest, algen en bacteriën in het water tegen te gaan. En projecten om het natuurlijke waterleven te verbeteren. Zo maken we gemalen en stuwen passeerbaar voor vissen en leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Deze zijn zo ingericht dat zij een prima thuis of schuilplaats zijn voor vele (water)dieren. Daarnaast hebben bijvoorbeeld waterriet en onderwaterplanten een positieve invloed op de waterkwaliteit. Extra pluspunt is dat weelderige, natuurlijk ingerichte oevers aangenaam zijn om naar te kijken!

Op de overzichtspagina vindt u enkele voorbeelden van projecten en thema’s waar wij ons voor inzetten.

Helpt u mee?

Ook u kunt uw steentje bijdragen aan het schoner en gezonder maken en houden van het water. Chemische bestrijdingsmiddelen, zinken dakgoten, maar ook bijvoorbeeld hondenpoep en eendjes voeren vervuilen het water. En afval hoort natuurlijk al helemaal niet in het water. Ook het wassen van de auto op straat geeft onnodige vervuiling. De auto wassen in een wasstraat is een stuk duurzamer.