Vacatures

Junior Technisch Manager/Contractmanager

  • Publicatiedatum: 20 september 2016
  • Sluitingsdatum: 04 oktober 2016

Het hoogheemraadschap van Rijnland is op zoek naar een Junior contract- en technisch manager binnen haar afdeling Projecten. De afdeling projecten realiseert onder leiding van een aantal IPM clusters (teams) op jaarbasis gemiddeld 100 miljoen euro aan mooie Waterschapsprojecten. Denk aan het verbeteren van afvalwaterzuiveringen en transportsystemen, het versterken van de regionale keringen en verbeteren van het watersysteem met watergangen en gemalen. Ook is bij het Hoogheemraadschap een ontwikkeling ingezet in het professionaliseren van de projectenketen. Implementatie van IPM is daar één van de resultaten van. Wil je meer weten van het Hoogheemraadschap, kijk dan op www.rijnland.net.
 
Als junior contract- en technisch manager krijg je de kans om je te ontwikkelen naar een IPM rol van technisch- óf contractmanager. Je wordt onder de eindverantwoording van een IPM rolhouder verantwoordelijk voor diverse technische of contractuele deelonderwerpen binnen het project. Je werkt vanuit techniek samen met de collega’s van de afdeling Onderhoud en de Beheerafdelingen. Daarnaast met de andere IPM rolhouders, bijvoorbeeld omgevingsmanagement voor het specificeren van eisen richting de markt en projectbeheersing in de vorm van geld, tijd, scope en risico’s.
 

Subsidie-adviseur

  • Publicatiedatum: 22 september 2016
  • Sluitingsdatum: 06 oktober 2016

Algemene informatie
Het Hoogheemraadschap van Rijnland beschermt 1,3 miljoen mensen in Noord- en Zuid-Holland tegen wateroverlast van zee en rivieren. Rijnland onderhoudt de dijken, peilt de waterstand en zorgt dat de duinenrij tussen Wassenaar en IJmuiden in perfecte conditie blijft. Ook bewaken we de kwaliteit van het water, door jaarlijks ruim 130 miljard liter afvalwater te zuiveren en toe te zien op naleving van de Wet verontreiniging oppervlaktewater. Dat doen we met circa 700 medewerkers. Rijnland verenigt oud en modern: het is het oudste waterschap van Nederland, dat beschikt over een zeer milieuvriendelijk en energiezuinig kantoorpand en wil graag voorop lopen in overheidsland met moderne manieren van werken.

Afdeling
De afdeling Ondersteuning en Advies levert ondersteuning en verstrekt integrale adviezen aan alle medewerkers op de vakgebieden P&O, Personeels- en Salarisadministratie, Communicatie, Financiën, Juridische Zaken, Inkoop en Eigendommen. In totaal bestaat de afdeling uit 80 professionele collega’s en is onderverdeeld in drie teams, te weten:
- Communicatie;
- Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop;
- Personeel, Organisatie en Financiën.