Vacatures

Uitvoerder Beheer en Onderhoud S09

  • Publicatiedatum: 14 juni 2017
  • Sluitingsdatum: 30 september 2017

Droge voeten, schoon water
Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is ook een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Vergunningverlener / Planadviseur Waterwet

  • Publicatiedatum: 25 augustus 2017
  • Sluitingsdatum: 27 september 2017

Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.
 
De afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt er voor dat burgers, bedrijven en medeoverheden de regels van Rijnland naleven zodat het water in de sloten, plassen en meren schoon en op het gewenste peil blijft en de dijken veilig blijven. Dit doen we o.a. door klanten te adviseren bij hun bouwplannen, ruimtelijke plannen te toetsen op de gevolgen voor de waterhuishouding en watervergunningen te verlenen. Bovendien houden we toezicht op de naleving van de regels en treden we zo nodig handhavend op bij overtredingen.
 
Op de afdeling werken ongeveer 65 medewerkers, verdeeld over 3 teams, Noord, Zuidoost en Zuidwest. In de teams werken zowel vergunningverleners als handhavers.

Wie durft?
De zorg voor een optimale waterhuishouding en veilige waterkeringen in projecten van derden in het waterrijke en sterk verstedelijkt beheergebied van Rijnland is niet gemakkelijk. De belangen zijn vaak uiteenlopend en groot en eenieder claimt zijn stukje van de beperkte ruimte. De Rijnlandse belangen behartigen in deze wereld vraagt om daadkrachtige en initiatiefrijke medewerkers die stevig in hun schoenen staan. Medewerkers die meedenken in mogelijkheden, ruimte bieden waar het kan, maar ook hun rug rechthouden waar het moet.
 
Ben jij iemand aan wie wij dit werk kunnen toevertrouwen? Durf jij dit aan?
 

Vakspecialist Keringen

  • Publicatiedatum: 13 september 2017
  • Sluitingsdatum: 27 september 2017

Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Kun jij ons water keren?
 
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de functie  vakspecialist Waterkeringen.  

De afdeling Onderhoud is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse installaties (assets) ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De afdeling Onderhoud is ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (nieuwbouw)projecten. Deze taak is binnen de afdeling belegd bij het team Ontwerpen en Databeheer. Het team Ontwerpen en databeheer maakt gebruik van eigen Standaard Ontwerp Richtlijnen en Technische Standaarden, waarin de functionele en technische eisen zijn vastgelegd waaraan de ontwerpen moeten voldoen. Het team geeft inhoudelijk advies aan twee operationele onderhoudsteams bij het reguliere preventieve en correctieve onderhoud.
Binnen het team Ontwerpen en Databeheer zijn de vakdisciplines procesautomatisering, elektrotechniek, civiele techniek en grond mechanica vertegenwoordigd, waarbij de technische inhoud ons bindt.
 
Binnen het team zoeken wij iemand met een gedegen kennis  van kade onderhoud en dijk­verbeteringen die in verschillende projecten kan meewerken.
 

Vakspecialist Civiele- en Cultuurtechniek

  • Publicatiedatum: 03 augustus 2017
  • Sluitingsdatum: 08 oktober 2017

Droge voeten, schoon water
Werken bij het Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners. Rijnland is een moderne, flexibele werkgever, die ruimte biedt aan ondernemende medewerkers.

Zoek jij werk dat er echt toe doet?
 
Dat vinden we bij Rijnland namelijk belangrijk voor de rol als vakspecialist Cultuur- en Civiele techniek.  
 
Als vakspecialist borg je voor het vakgebied Cultuurtechniek en Civiele techniek de kwaliteit van watergebiedsplannen van initiatief tot en met de realisatiefase.
Watergebiedsplannen zijn gebiedsgerichte planprocessen voor een goed watersysteem, waaronder objecten vallen (zoals duikers, stuwen, poldergemalen, oeververdedigingen en watergangen), maar ook de aan aanleg van natuurvriendelijke oevers en het baggerwerk. Als vakspecialist zorg je voor de (technische)randvoorwaarden, toetsing van de ontwerpen en specificaties in de contracten.
 
Een groot deel van je aandacht zal gaan naar de voorbereiding en uitvoering van landelijke en stedelijke baggerwerken binnen ons gebied. Je verwoord de scope van een baggerproject  in eisen/voorwaarden om te komen tot een goede uitvoering van een baggerwerk.
Je adviseert bij complexe onderhoudsvraagstukken en wisselt kennis en ervaringen uit met collega’s. Je volgt de nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en stimuleert de invoering hiervan in de organisatie.
Je komt te werken op de afdeling Onderhoud. De afdeling Onderhoud  is verantwoordelijk voor het in stand houden van de staat van de Rijnlandse assets ten behoeve van een optimale uitvoering van het beheer van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater.
De afdeling Onderhoud is ook het technisch kenniscentrum voor de voorbereiding en uitvoering van (bouw)projecten. Deze taak is binnen de afdeling belegd bij het team Ontwerpen en Databeheer. Het team Ontwerpen en Databeheer maakt gebruik van eigen Standaard Ontwerp Richtlijnen en Technische Standaarden, waarin de functionele en technische eisen zijn vastgelegd waaraan de ontwerpen moeten voldoen. Binnen het team Ontwerpen en Databeheer zijn de vakdisciplines procesautomatisering, elektrotechniek, civiele techniek en grond mechanica vertegenwoordigd, waarbij de technische inhoud ons bindt.