Vacatures

Medewerker Civiele techniek

  • Publicatiedatum: 24 februari 2017
  • Sluitingsdatum: 17 april 2017

Droge voeten, schoon water
Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners.

Ben jij de persoon die veel weet over het onderhouden van waterkeringen en dus zorg draagt voor het behoud droge voeten?  
De afdeling Onderhoud van het Hoogheemraadschap van Rijnland voert voor de afdeling watersystemen onderhoud uit aan 1250 km waterkeringen!
Verder onderhoudt deze afdeling aan een 4-tal boezemgemalen, ongeveer 200 poldergemalen, stuwen, inlaten, duikers watergangen en alle overige watersysteem technische werken.
Voor de afdeling zuiveren onderhoudt zij, 24 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleidingen.
 

Beheerder Zuiveringen en Gemalen

  • Publicatiedatum: 16 maart 2017
  • Sluitingsdatum: 05 april 2017

Droge voeten, schoon water
Werken bij Hoogheemraadschap van Rijnland gáát ergens over. Met de inzet van bijna zevenhonderd mensen en de nieuwste technieken zorgen we dat bewoners en gebruikers in ons gebied droge voeten houden. En dat is hard nodig, want negentig procent van dit gebied ligt onder de zeespiegel. Als we zouden stoppen met pompen, zou het gebied onder water lopen. Daarnaast werken we aan schoon en gezond water in ons gebied. We zuiveren het afvalwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. En uiteraard doen we dat op een manier die duurzaam is met aandacht voor het waterbewustzijn van onze inwoners.

Ben jij de Lokale beheerder die onze zuiveringen draaiende houdt?
De afdeling Zuiveren van het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert dagelijks 24 afvalwaterzuiveringsinstallaties, 80 rioolgemalen en ruim 200 km persleiding.
Het zuiveringsproces richt zich op het produceren van schoon water en energiewinning.
 
Het team beheren (21 fte) waarin jij komt te werken heeft de taak om de bedrijfsvoering op de zuiveringen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Dit team is verdeeld over 4 clusters en werkt nauw samen met het team bedienen.
De werkzaamheden van de beheerder bestaat uit het verrichten van controles en het uitvoeren van inspecties volgens een vaste looproute en werkzaamheden die kort van te voren ingepland worden door de werkverdelers met als doel de zuiveringen en gemalen draaiend te houden binnen. Jouw standplaats wordt Haarlem en/of Zwaanshoek.