Alphen aan den Rijn

Gezamelijk waterbeleid

Gezamelijk waterbeleid

In het Waterplan Alphen aan den Rijn richten we ons gezamenlijk met de gemeente op het verbeteren van de waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast en het ontwikkelen van kansen op het gebied van ecologie, waterrecreatie en beleving van het water. Het waterplan heeft alleen betrekking op het stedelijk gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn en beslaat de periode 2008 - 2017. Het is een integraal plan waarin maatregelen uit lopende projecten of al bestaand beleid worden gecombineerd met nieuwe projecten.

Gerealiseerde projecten

In de periode 2008 – 2013 zijn o.a. de volgende maatregelen uitgevoerd:

Gebied Alphen a/d Rijn

  • Aanbrengen van een beluchtinginstallatie in de Zegerplas om de vorming van blauwalgen te voorkomen;
  • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers aan de Marnixstraat, het Zegerpad en de Zeeheldenbuurt;
  • Verbreden van watergangen en vervangen/vergroten van duikers o.a. in de Oranje van Nassausingel en Willem de Zwijgerlaan, Sportlaan, de Baronie, Zeeheldenbuurt, Dr. den Uylsingel, Handelsweg en Dennenlaan, H.A.Lorentzweg / A.v.Leeuwenhoekweg / Einsteinweg.

Gebied Boskoop 

  • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers in Snijdelwijk, langs het Pomonapad en Wilhelminalaan.

Planning

Voor de periode 2014 – 2017 staan er nog meer maatregelen op de planning. De nadruk ligt op waterkwantiteitsmaatregelen, zoals het vervangen en vergroten van duikers in de Sterrenlaan, Zoutmanstraat, Paddestoelenbuurt en Archeonlaan.

Overname stedelijk water

Rijnland heeft in 2009 het onderhoud van het stedelijk water overgenomen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze overname houdt in dat Rijnland verantwoordelijk is voor het dagelijks en buitengewoon onderhoud van alle watergangen in het stedelijk gebied. Voordat de overdracht plaatsvond, zijn alle watergangen in de gemeente gebaggerd.

Deze overdracht heeft (nog) geen betrekking op de bebouwde gebieden in de fusiegemeenten Rijnwoude en Boskoop. 

Meer informatie?

Voor meer informatie over Waterplan Alphen aan den Rijn kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid en Planvorming via telefoonnummer (071) 306 30 63 of klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met afdeling Stadsbeheer van de gemeente Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172