Hillegom

Gezamelijk waterbeleid

Gezamelijk waterbeleid

Resultaten

Het stedelijk waterplan Hillegom is uitgevoerd. In de periode 2009 -2013 is op basis van een uitvoeringsprogramma gezamenlijk geïnvesteerd in het verbeteren van het stedelijk watersysteem. Op verschillende locaties in het stedelijk gebied zijn oevers natuurvriendelijk ingericht. Deze natuurvriendelijke oevers hebben een impuls gegeven aan de ecologische waterkwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit, en worden gewaardeerd door de inwoners van Hillegom. Dankzij diverse afkoppelprojecten waarmee het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering,  zijn er in de afgelopen periode geen grote problemen ontstaan met water op straat. Een aantal duikers bleken uiteindelijk niet te hoeven vervangen, waarmee geld is bespaard. Dankzij het stedelijk waterplan is de samenwerking tussen beide organisaties versterkt. Rijnland en Hillegom blijven in de toekomst met elkaar samenwerken onder meer in de afvalwaterketen

Meer informatie?

Voor meer informatie over de samenwerking tussen Hillegom en Rijnland kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid en Planontwikkeling, team Proces en Omgeving, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via klantcontactteam@rijnland.net. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente Hillegom via telefoonnummer 14 0252 of via info@hillegom.nl