Herinrichting Meeslouwerpolder

De Meeslouwerpolder ligt in het midden van de provincie Zuid-Holland, tussen Leidschendam, Voorschoten, Zoetermeer en Zoeterwoude. De polder maakt deel uit van de gemeente Leidschendam-Voorburg en heeft een oppervlakte van circa 181 hectare.

Plangebied

In het noorden wordt de polder begrensd door de A4, in het westen door de Kniplaan, in het zuiden door de Stomwijkse Vaart en in het oosten door de Nieuwe Vaart.

Een groot deel van de polder is aangeduid als ‘agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden’. Dit betekent dat de belangrijkste functie landbouw is, maar dat de aanwezige natuur- en landschapswaarden moeten worden beschermd. Verder speelt glastuinbouw een belangrijke rol in de polder.

meeslouwerpolder kaart

Stand van zaken

In de Meeslouwerpolder zijn de werkzaamheden van Rijnland tweeledig. Enerzijds proberen we een aantal knelpunten aan te pakken die relatief gemakkelijk op te lossen zijn. In het kader hiervan heeft onlangs een veldinspectie plaatsgevonden, waarbij een aantal duikers en de hoofdwatergang (richting het nieuwe gemaal) zijn ingemeten. Anderzijds kan de bestaande wateropgave meegenomen worden in de plannen van de gemeente Leidschendam-Voorburg, die een rondweg in de polder willen aanleggen. Op dit moment is de gemeente bezig met de ontwerpfase voor deze rondweg. Zodra het definitieve ontwerp klaar is, kan Rijnland aan de slag met het inrichtingsplan voor de wateropgave.

De verwachting is dat de plan- en ontwerpfase begin 2015 wordt afgerond.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit plan kunt u contact opnemen met de afdeling Plannen & Projecten, team Plannen Zuid, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net