Reeuwijk

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan een watergebiedsplan voor de polders rondom Bodegraven en Reeuwijk en in delen van Waddinxveen en Boskoop. Dat watergebiedsplan heeft tot doel om bestaande knelpunten in het watersysteem op te lossen en om er voor te zorgen dat de polders gereed zijn voor de toekomst.

De concrete opgave bij het opstellen van het watergebiedsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • peilen vaststellen die passen bij de functie van een gebied;
  • zorgen voor een watersysteem dat zekerheid biedt dat de vastgestelde peilen te handhaven zijn;
  • zorgen dat wateroverlast in de toekomst binnen de normen blijft die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Op dit moment is Rijnland in de voorbereiding om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te bereiken. Behalve nieuwe peilbesluiten verwacht Rijnland maatregelen in het vergroten van duikers en bruggen om knelpunten in de afvoer op te lossen. En het vergroten van de waterberging door bijvoorbeeld het verbreden van sloten.

Stand van zaken

Aangezien het gebied groot en divers is, worden de polders niet tegelijkertijd aangepakt. De uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met onder andere grondeigenaren, pachters en gemeenten.

Kaart deelgebieden

Lees verder voor de stand van zaken per polder:

Meer informatie

Wilt u meer weten over Watergebiedsplan Reeuwijk en de werkzaamheden in uw polder of gemeente? Neemt u contact op met het Klantcontactteam (071)306 35 35 of stel uw vraag via: wgpreeuwijk@rijnland.net.