Vereenigde Binnenpolder

Met een watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: droge voeten, gezond water en voldoende water voor nu en in de toekomst. Met op maat gemaakte maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en ter voorbereiding op de gevolgen van de klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan het zorgen voor gezond water.

Stand van zaken

Maandag 15 mei heeft hoogheemraad Sjaak Langeslag in een zonovergoten polder de werkzaamheden in de Vereenigde Binnenpolder feestelijk afgerond. In 2013 werd het peilbesluit voor de Vereenigde Binnenpolder, als onderdeel van het  watergebiedsplan, herzien en vastgesteld. De maatregelen die hieruit voortkwamen, zijn nu uitgevoerd en klaar.  

 

De sifon van de Vereenigde Binnenpolder naar de Houtrakpolder was het startpunt van deze feestelijke afronding. De afvoer van het water wordt nu op afstand bestuurd en geregeld. De installatie voldoet weer aan de huidige eisen op het gebied van regeltechniek en de waterafvoer is hierdoor duurzaam geregeld. Staand op het rooster boven de instroom van het water moest Sjaak Langeslag zijn stem verheffen om boven het geluid van het water uit te komen.

    

Vandaaruit reden de aanwezigen over de Spaarndammerdijk, waarlangs de hoofdwatergangen, duikers en stuwen zijn verbreed en verbeterd. De laatste maatregelen zijn rond de Kerkweg uitgevoerd: verbreding van de hoofdwatergang; een aantal bomen zijn gekapt ter compensatie van verlies van grasland, maar even verderop zijn weer ter compensatie van de gekapte bomen, nieuwe bomen geplant.

Onder het genot van een hapje en drankje is de rondrit afgesloten bij de Koningshoeve, een biologische boerderij van Gertjan van Tunen. Sjaak Langeslag heeft het glas geheven en alle betrokkenen in de polder bedankt voor de medewerking en de goede samenwerking.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Watergebiedsplan Vereenigde Binnenpolder kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35 of via info@rijnland.net.