Legger oppervlaktewateren

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 3 juni 2015 de herziening legger oppervlaktewateren 2013 vastgesteld. Deze nieuwe legger vervangt de legger oppervlaktewateren 2011. De legger oppervlaktewateren 2013 treedt in werking met ingang van 25 juni 2015.

Interactieve kaart

De legger oppervlaktewateren kunt u inzien via de interactieve kaart. De gegevens van de door u gekozen watergang worden zichtbaar wanneer u inzoomt en op de desbetreffende watergang klikt.

Klopt er iets niet?

Het is heel belangrijk dat alle informatie die in de leggers is opgenomen correct is. Ziet u iets dat niet klopt of heeft u andere op- en aanmerkingen? We horen graag van u via het contactformulier.

Meer informatie?

Rechts op deze pagina kunt u de Uitgangspuntennota's downloaden waarop de leggers gebaseerd zijn. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactteam via telefoonnummer  (071) 306 3535 of via het contactformulier.