Vollegrondteelt

Op deze pagina kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een ontheffing en welke gegevens uw aanvraag moet bevatten. Het aanvraagformulier voor de ontheffing kunt u rechts op de pagina downloaden

Kom ik in aanmerking voor een ontheffing van Rijnland?

Als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden, dan kunt u een ontheffing aanvragen:

  • U gebruikt geen meststoffen
  • Drainagewater wordt volledig gerecirculeerd
  • Gecombineerde drainagestelsel kas-buitenteelt

Welke gegevens bevat mijn aanvraag voor ontheffing?

Uw aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • Type teelt (bijvoorbeeld overwintering, opkweek)
  • Teeltoppervlak
  • Gegevens over de geteelde gewassen
  • Over de lozing van het drainagewater en of er lozingen plaatsvinden

Stuur de aanvraag voor een ontheffing naar:

Hoogheemraadschap van Rijnland
Afdeling V&H 
Postbus 156
2300 AD Leiden

vergunningen@rijnland.net